Kreativt skrivande med feministiskt perspektiv

Vill du utforska skrivandet som ett verktyg för att ifrågasätta och problematisera normer? Vill du diskutera feminism med andra skrivande personer? Vill du skapa med ord?

 

Skrivande är ett starkt verktyg för att undersöka och problematisera samhällsfrågor. I kursen får du möjlighet att skriva feministiska texter som belyser normer och strukturer. Under veckan skriver vi korta texter i olika litterära former för att du ska få en bred grund till ditt fortsatta skrivande.

Vi arbetar bland annat med novell, essä och självbiografiskt skrivande. Ditt skapande är centralt och med hjälp av respons och reflektion får du närma dig eller utveckla ditt eget textuttryck.

Viss skrivarvana krävs. 

 MaricaKallner
Kursledare: Marica Källner


Marica Källner
är författare och skrivpedagog. Sedan 2009 har hon lärt ut skrivande på både grund- och fortsättningsnivå. Hennes pedagogik ger kunskap om skrivandets hantverk på ett kreativt och lustfyllt sätt. I sitt eget skrivande arbetar hon främst med novellistik, och hennes berättelser gestaltar ofta utsnitt ur unga kvinnors liv. Nu läser hon Författarskolans magisterkurs, Lunds universitet, där hon i sin konstnärliga forskning undersöker flickskapet och vad det innebär att vara flicka.
I mars 2017 debuterade hon med boken Det som får plats – texter om skrivande och novellistik.

Läs mer på: https://www.maricakallner.se


Kost och logi: fr. 4525 kr (helpension och del i dubbelrum) 

Kurstid: mån 23/7 kl.12.00 – fre 27/7 kl.15.00