Permakulturdesign

Ett verktyg för design av hållbara livsmiljöer som stödjer människan och ekosystemens återhämtning

 

Permakultur brukar definieras som ett verktyg för hållbara livsmiljöer. Dess principer kan appliceras på allt ifrån den egna platsen till större sammanhang så som stadsplanering.

Det är också en internationell rörelse som tar den mänskliga och ekologiska krisen vi står inför på djupaste allvar. Jorden plundras, arter utrotas, och ekosystemen förstörs i en oroande takt. Våra mänskliga relationer och ekonomiska förutsättningar utarmas som en följd av detta. Miljömässiga, sociala och ekonomiska problem hänger ihop. Permakultur ger oss konkreta redskap att vända på detta genom att
 - värna om jorden, med alla dess livsformer och komplexa livsmiljöer
 - skapa ett värdigt liv för alla människor
 - se till att det sker en rättvis fördelning av resurserna på jorden

Kursen inleds med en genomgång av permakulturens principer och exempel på hur du kan använda dessa i ditt sammanhang. Principerna kan appliceras på allt ifrån byggnader, odling och djurhållning men även energiförsörjning och organisering.

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på vad permakultur är och hur dess principer kan vara till användning för dig i ditt sammanhang.

Delar av innehållet:
- Permakulturens huvudprinciper med konkreta exempel
- Olika former av kapital
- Formulera en vision
- Att tänka i zooner
- Exempel: Design utifrån hållbara kolflöden
- Workshop om kolåterföring i praktiken: att återta kol från atmosfären till jorden/biokol
- Prova på att designa en egen plats


Vi kombinerar föreläsningar med lokala platsbesök och workshops där vi utforskar hur de olika designelementen kan se ut i praktiken. Ta gärna med en egen plats eller ett konkret projekt som du vill bidra till att förverkliga. Under veckan kommer det även att ges tid till att jobba med en egen design.

Målet med kursen är att du ska få en större förståelse för hur permakulturens principer kan användas som verktyg för att realisera hållbara livsmiljöer. Med utgångspunkt ifrån platsens och ditt sammanhangs förutsättningar får du de grundläggande verktygen för att påbörja en egen design. Du får även tips på hur du kan fortsätta utforska permakultur och regenerativa processer efter genomförd kurs.

Kursen kräver inga förkunskaper. Vi eftersträvar att anpassa nivån efter deltagarnas förutsättningar.

Välkommen att upptäcka en världsomspännande rörelse och de möjligheter som permakulturen innebär!

 


Kursledare Linda Wolski

Linda Wolski, miljövetare och certifierad permakulturdesigner. Linda har en utbildningsbakgrund som miljövetare och har arbetat i drygt 12 år som miljöstrateg och hållbarhetssamordnare. Efter genomförd PDC (Permaculture Design Certificate) på Holma folkhögskola 2018 har hon haft stor nytta av permakulturens principer för olika typer av ändamål så som kommunal översiktsplanering, gårdsdesign, odlingssystem och hållbara resvanor.

Linda trivs med att utforska vad som vore möjligt om cykeln vore navet i energiomställningen och hur landskapet skulle kunna se ut om det hade präglats av permakulturens principer i ett större sammanhang. Hon drivs också av att använda berättandet som verktyg och inspiration i omställningen. Linda bor med sambo och döttrar på den lilla gården Låremölla, 2 km söder om Skurups folkhögskola. På gården finns grönsaksodling, nöt- och fruktträd, kultursäd, bärbuskar och några getter, höns, gäss, hästar och en katt.

Läs mer om Linda här Facebook.com/laremolla

Kost och logi: fr. 5635kr (helpension och del i dubbelrum) 
Kurstid: Mån 22/7 kl.12.00 – Fre 26/7 kl.15.00