Ditt liv i text

Vilka berättelser bär du på? Vad händer med våra minnen och erfarenheter när de formas till text? Det här är en kurs för dig som vill sätta ord på sådant som du har upplevt och känt.


Under veckan jobbar vi med olika former av skrivövningar för att komma åt våra minnen och formulera dem med ord. Med hjälp av skrivandets hantverk får du möjlighet att utforska och utveckla din röst och stil.

Självbiografiskt skrivande kan ta många uttryck. Det kan ha formen av poesi, gestaltade texter i roman- och novellform eller essäer. Det kan klassas både som skönlitteratur och facklitteratur, men också vara texter för mer privata ändamål. Under veckan pratar vi om olika aspekter av att skriva om sitt liv och resonerar kring gränser mellan sanning och fiktion. Som ett led i att hitta och växa i ditt uttryckssätt får du prova olika ingångar till skrivandet och former av det. I en inspirerande och tillåtande miljö lär du av dig själv och andra. Här ges utrymme både att utmana dig själv att prova sådant som du inte har gjort förut och växa i den röst som är din.

Under kursen tar vi även upp frågor och utmaningar som just det självbiografiska skrivandet kan väcka. Vad är egentligen ett minne? Hur påverkar det oss själva och vår omgivning att skriva om våra liv? Hur hanterar vi det som vi inte minns? Vad är relevant och för vem?

Kursen vänder sig både till dig som är ny inför skrivandet som uttrycksform och för dig som har skrivit mycket förut. Målet är att lämna veckan med både uppslag och inspiration för fortsatt skrivande!Kursledare Karin Mellbourn

Karin Mellbourn är skrivpedagog bosatt i Malmö. Hon har en magisterexamen i litterär gestaltning och är utbildad skrivpedagog vid Skurups folkhögskola. Hon leder skrivarkurser med flertalet inriktningar och på olika nivåer på Folkuniversitetet och på folkhögskolor. Samarbetar också med föreningar och håller workshops. Jobbar med individuell skrivhandledning där skribenter får stöd, vägledning och respons för att komma framåt i sitt skrivandet och med sina skrivprojekt. Det egna skrivandet rymmer både poesi och prosa för såväl vuxna som unga och sker ofta genom ett möte mellan textformer.

Läs mer om Karin här: https://karinmellbourn.com

 

Kost och logi: fr. 5635kr (helpension och del i dubbelrum) 

Kurstid: Mån 22/7 kl.12.00 – Fre 26/7 kl.15.00


Material: 

Ta med papper och penna då vi kommer skriva många övningar för hand. Vill du även skriva på dator tar du med dig en sådan. Vi arbetar med egna texter som material och textexempel av olika författare som du får ut under veckans gång.