Skrivandets väg

Det här är en kurs både för den som ännu inte satt igång att skriva likaväl som för den som vill hitta nya vägar för sitt skrivande. Vi utgår ifrån och inspireras av myter, forskning och människans vilja till eget uttryck. Vi fokuserar på processen snarare än projektet. Vägen snarare än målet.

 

Det finns många sätt att närma sig skrivandet på. Handfast, lekfullt, nyfiket, bestämt, terapeutiskt, pragmatiskt eller kanske rentav mystiskt. På den här inspirationskursen undersöker vi skrivandet från olika perspektiv med en erfaren skrivpedagog, öppna frågor och metoder som "lyssnande läsning".

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Däremot nyfikenhet och ett öppet sinne. Det här är en kurs för dig som vill arbeta med skrivandet som en upptäcktsresa.

Kursupplägg
Du får hjälp att undersöka hur du hittar din kreativitet, med inspiration från gamla myter, modern forskning samt i texter och tankar om skrivandets väg. Vi varvar miniföreläsningar, skrivövningar och textsamtal.

Ur kursinnehållet
Vad är det som sätter igång mitt skrivande/skapande? Olika sätt att se på skrivandet.
Det imaginära fältet. Den nya forskningsfronten?
Kognition, perception och neurolingvistik. Räcker det?
Människan - det berättande djuret. Går det att berätta något nytt?
Myter och magiskt tänkande i robotsamhället.

Material
Vi arbetar med deltagarnas egna texter och låter oss inspireras av bl.a. Julia Cameron, Lev kreativt, Joseph Campbell, Hjälten med tusen ansikten och Eva Lejonsommar, Liberty Belles Boklåda.

Under veckan får du också material skickat till din epost, så det är bra om du har med dig egen dator samt papper och penna.

 

 
Kursledare: Eva Lejonsommar

Eva Lejonsommar fick sitt genombrott med romanen Att älska henne (1995). Hon har även arbetat med iscensättningar och monologer och startade Författa Förlag (2014) för att undersöka och utmana gränserna för berättelsen. Eva har skrivit ett flertal romaner, själsdeckare och fantastik. Hennes senaste roman, Världsgeograferna (2021) är sista delen i existentiell science fictiontrilogi. Hon är utbildad skrivpedagog och arbetar på Skrivarakademin i Stockholm sedan 2008 med kurser i roman- och novellskrivande, livsberättande och skrivandets väg. Hon jobbar också som texthandledare samt med uppdragsutbildningar i kreativt skrivande.

Läs och se mer om Eva Lejonsommar: 
www.forfattaforlag.se
https://youtu.be/A9lZfMZZzjU

 

Kost och logi: fr. 5365 kr (helpension och del i dubbelrum) 

Kurstid: mån 3/7 kl.12.00 – fre 7/7 kl.15.00

Foto kurs: Magnus Nordin