Självmedkänsla

Forskning har visat att träning i självmedkänsla leder till ökad livstillfredställelse, ökad medkänsla med sig själv och med andra, ökad medveten närvaro i livet, samt minskad nedstämdhet, ångest och stress. Man har också sett att självmedkänsla hjälper en att upprätthålla träningsrutiner eller andra mål som man satt upp, samt leder till ökad förmåga att återhämta sig efter svårigheter i livet.

 

Vi är ofta hårda och kritiska mot oss själva, inte minst när vi gör något fel eller mår dåligt. Självmedkänsla handlar om att ta hand om oss själva så som vi skulle ta hand om någon som vi älskar. Självmedkänsla inkluderar att vara vänlig mot sig själv, en känsla av samhörighet med mänskligheten, och mindfulness (medveten närvaro).

Självmedkänsla är en känslomässig färdighet som alla kan lära sig. Det inkluderar bl.a. att motivera sig själv med uppmuntran istället för med kritik, hur man kan hantera svåra känslor med större lätthet och hur man kan läka problematiska relationer (både gamla och nya). Stort fokus kommer att vara på guidade övningar och meditationer och vi kommer stundvis beröra svåra känslor för att lära oss att hantera dem.
Kursen följer programmet Mindful Self-Compassion, MSC, som utvecklats av psykologerna Christopher Germer och Kristin Neff. Mer om MSC kan du läsa på www.centerformsc.org . Kursintyg (till MSC Teacher Training) utfärdas ej.

Kursens tema är:
Utforska självmedkänsla
Utforska mindfulness
Vad är kärleksfull vänlighet
Upptäcka din medkännande röst
Att leva innerligt
Att möta svåra känslor
Utforska utmanande relationer
Omfamna dig själv och ditt liv

HampusLundinÅberg

Kursledare: Hampus Lundin Åberg

Kursen leds av Hampus Lundin Åberg, legitimerad psykolog med en 5-årig universitetsexamen; Master of Science in Psychology. Han arbetar som primärvårdspsykolog på vårdcentralen Måsen i Lund, framför allt med Kognitiv Beteendeterapi, KBT. Kursen i självmedkänsla är dock inte terapi. Utöver sin utbildning som psykolog är han utbildad lärare i MSC (Mindful Self-Compassion) av Christopher Germer och Kristin Neff, och har lång erfarenhet av att träna och undervisa mindfulness (medveten närvaro). Sedan 2008 har Hampus regelbundet lett grupper i mindfulness och stresshantering. Och sedan 2015 har han även, som en av de första i Sverige, lett grupper i självmedkänsla i bl.a. Lund och Skurup. Hampus har även utbildning i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), Compassion Focused Therapy (CFT), Basal Kroppskännedom (BK), och Schematerapi.


Kost och logi: fr. 5365 kr (helpension och del i dubbelrum)

Kurstid: mån 26/6 kl.12.00 – fre 30/6 kl.15.00