Sashiko - japansk sömnadsteknik

 


Laga dina vardagstextilier, kläder och gör fria kompositioner med sashikosömnad. Under veckan bekantar ni er med sashikons historik, mönstertradition, teknik och material.

"Det finns något i sashiko som inte går att skönja med blotta ögat, säger lagningsmästaren Takao Momiyama. Ett värde som inte handlar om pengar och inte heller om miljön. Efter ett långt liv med nål och tråd börjar han äntligen förstå vad det är."

Sashiko är en traditionell lagningsteknik som bygger på förstygn. Den tidiga användningen av tekniken utvecklades för att förstärka och laga brukstextilier i en tid när ingenting fick gå till spillo. Med tiden har sashiko utvecklats i friare former och även blivit en stark estetisk uttrycksform. Sashiko är en japansk benämning men metoden återfinns i alla delar av världen. Sashiko är på så sätt ett textilt förhållningssätt som tillhör inte bara ett japanskt kulturarv utan är en global företeelse.

Under kursen introduceras deltagarna till den japanska sömnadstekniken sashiko med dess historik, material, teknik och mönstertradition. Under kursen får deltagarna lära hur man kan laga sina kläder och vardagstextilier och att göra fria kompositioner genom sashiko. Det blir övningar med provexempel och att färdigställa eget projekt.

 


Kursledare: Takao Momiyama

Takao Momiyama är utbildad i textil på Konstfack 1994 -1999. Han har alltsedan dess arbetat med textila material och olika textila tekniker. Från att huvudsakligen ha arbetat med textiltryck och produkter har hans fokus nu flyttats till friare arbeten.

För mer än tio år sedan började han arbeta med den japanska sömnadstekniken sashiko. Återbruk och det långsamma i sömnadsprocessen är en tematik som hänger samman med tekniken. Att arbeta tillsammans och att sprida kunskapen har blivit viktigare och viktigare.
2016 erhöll han ett 2-årigt konstnärsstipendium från Konstnärsnämnden.

Takao har varit utställd på en rad museer och gallerier:
Österlens museum, Galleri 21 Malmö, Kalmar konstmuseum, Nordiska museet, Västerbottens musem, Textilmuseet i Borås , Hemslöjden i Skåne i Landskrona m fl.
Sommaren 2020 är Takao aktuell med en utställning på Österlens museum.

Läs mer om Takao: https://www.instagram.com/vintage__momiyama/
                                  http://www.slojdhaller.se/lagning-och-skotsel/2019/3/20/artikel-takao-momiyama-med-de-handsydda-stygnen-som-livsstil

 Kost och logi: fr. 5365 kr (helpension och del i dubbelrum)  Kurstid: mån 24/7 kl.12.00 – fre 28/7 kl.15.00

Material:
Kursdeltagare har själva med material.
Materiallista kommer tillsammans med välkomstbrev efter anmälan.
Kursledaren kommer även ha en del material till försäljning.