Där yoga möter filosofi: att tänka utifrån ett liv i rörelse

Vad innebär det egentligen att tänka kring livet? Den här kursen utforskar liv och tanke utifrån mötet mellan två perspektiv: filosofi och yoga.

 

Kursen vänder sig till dig som vill fundera kring de stora livsfrågorna på djupet. Under en sommarvecka på Skurups folkhögskola hjälps vi åt att vrida och vända på de existentiella villkoren och tar hjälp av både filosofiska samtal och yoga: varje dag innehåller utöver reflektion och diskussion utifrån egna tankar och erfarenheter även undersökande av rörelse genom yogaställningar, andningsövningar och meditation. Dessutom ges lärarledda fördjupningar som belyser filosofiska tankar från både de västerländska och österländska idétraditionerna.

Kursen är uppbyggd kring tre existentiella frågor: Vad är mening? Vad är sanning? och Vad är rätt? Eftersom varje fråga utforskas från två håll – dels genom samtal och dels genom rörelse – så undersöks förutom frågans innehåll även frågans form: Vad är en tanke? Vad är ett samtal? Kan kroppen veta saker och svara på frågor som tänkandet inte kommer åt? På vilket sätt hänger kropp och tanke ihop och hur skiljer dem sig åt?

Eftersom filosofi handlar om livet så har alla människor de förutsättningar som behövs för att börja filosofera och eftersom yoga alltid sker på ens egna villkor så är både nybörjaren och den erfarna yogin lika välkomna. Kursen kräver alltså inga förkunskaper utan bara en stor nyfikenhet samt en vilja att öppna upp för nya tanke- och rörelsemönster.

När veckan är slut kommer vi att ha rört oss runt och funderat kring frågor utan enkla eller klara svar. Vi kommer med andra ord att med hjälp av både yoga och filosofi ha undersökt vad det faktiskt innebär att tänka kring de eviga frågorna utifrån den plats som alltid är i rörelse, nämligen, det levda livet.


  
Kursledare Malin Jörnvi och Erik Jansson Boström

Malin Jörnvi Malin Jörnvi har en kandidatexamen i teater från Tisch School of the Arts/New York University, masterexamen i estetik från Uppsala universitet, yogalärarutbildning samt omfattande erfarenhet av att leda existentiella samtal
Läs mer om Malin: https://www.malinjornvi.com

Erik Jansson Boström Erik Jansson Boström är doktor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet, redaktör för essätidskriften Poros samt sitter tillsammans med Malin i medlemsutskottet för Svenska sällskapet för filosofisk praxis. Erik har även gått Biskops Arnö Författarskola.

Kost och logi: fr. 5365 kr (helpension och del i dubbelrum) 

Kurstid: mån 3/7 kl.12.00 – fre 7/7 kl.15.00