Att sätta ord på dina tankar – kurs i essäskrivande

Den här kursen vänder sig till dig som har något på hjärtat och önskar få tid och hjälp att formulera det. Kursen tillhandahåller beprövade tekniker och sätt att resonera kring essäskrivande.

 

Ordet essä kommer från franskans essai och betyder “försök”. Försöket i sig har ett värde, oavsett om det lyckas eller inte. Essäskrivande handlar om att utforska och att tydliggöra – den förser oss med en metod och en form för att förmedla våra erfarenheter.

Den här kursen vänder sig till dig som har något på hjärtat och önskar få tid och handledning av erfarna pedagoger för att formulera det. Kursen tillhandahåller beprövade tekniker och sätt att resonera kring essäskrivandets praktik. Utrymme ges åt såväl samtal om olika essästilar som respons på egna alster.

Essäformen är vanlig inom sakprosan, där texter som inte är rena referat eller strikt akademiska kan sägas vara essäistiska. Essägenren rymmer sådant som dagboks- och brevskrivande, kulturkritik, uppväxt- och reseskildringar, politik, litteratur och religion, för att nämna bara några exempel.

Målet med kursen är att du får utveckla just den form av essäistiskt skrivande som du vill fördjupa dig i. Den riktar sig både till den som behöver inspiration för att komma igång och den som vill utveckla det egna skrivandet inom ett specialområde. Med utgångspunkt i essäistikens mångfald av uttrycksformer får du hjälp att finna din egen röst. Förhoppningen och förväntan är att upptäcka att du kan säga mer än du själv trodde och med större skärpa och innerlighet.  

Det ställs inga krav på förkunskaper – du behöver inte ens vet vad en essä är då kursen delvis syftar till att undersöka just det. Du tar med det du känner dig bekväm att skriva på - dator, padda eller papper.

 

  

Kursledare: Mathias Alexandersson och Simon Bergil Westerberg

Mathias Alexandersson har en masterexamen i sociologi och studier i förlagskunskap, retorik och filmvetenskap. Han har läst skrivarlinjen på Skurups Folkhögskola och var ansvarig utgivare för Ordkonst 2015–2017. Han har arbetat för svenska och danska förlag och publicerat essäer i bland annat Populär poesi.

 

Simon Bergil Westerberg har en fil.kand. i filosofi och idéhistoria samt läst på författarskolan på Biskops Arnö och skrivar- och skrivpedagoglinjen på Skurups Folkhögskola. Tidigare redaktör för Ordkonst 2014–2015. Han har hållit i studiecirklar i skönlitterärt skrivande och handlett romanprojekt. Simon grundade 2015 essätidskriften Poros, där även Mathias är redaktör. 
Läs mer om Poros: http://www.porostidskrift.se/

 


Kost och logi: fr. 5365  kr (helpension och del i dubbelrum) Kurstid: mån 17/7 kl.12.00 – fre 21/7 kl.15.00