Komponera i färg och form med akvarell

Med utgångspunkt i akvarelltekniken och med hjälp av lekfulla övningar i bildanalys utvecklar vi vårt seende. Vi kommer att undersöka hur balans mellan kontraster skapar spänning och harmoni. 


Vad gör en bra bild? Hur hittar man färger och former som gör bilden intressant? Genom övningar i att se och analys av motivet fördjupar vi oss i hur man komponerar med hjälp av färg och form så att vi får en intressant bild oavsett om abstrakt eller föreställande.

Penselföring och formspråk är faktorer som är minst lika betydelsefulla som trogenhet mot det avbildade motivet. Genom att analysera olika bildbyggnadsstrategier och kompositionslagar så skapar vi verktyg som gör det möjligt för oss att helt frigöra oss från motivet och skapa våra egna inre världar.

Utöver detta kommer vi att fördjupa oss i färglära och vidga vår förståelse för kontrasternas betydelse. Vi kommer också träna oss i intuitivt måleri där vi gör oss lyhörda för vad bilden kräver. Kursen passar dig som har tidigare erfarenhet av målning men vill ta ett steg vidare bort från det rena avbildandet.

Johan Ramberg
Kursledare: Johan Ramberg

Johan Ramberg är konstnär och en erfaren kursledare i akvarell som har hållit kurser i egen regi sedan 2003 i sin ateljé i Malmö. Han är mycket uppskattad av sina elever för sina djupa kunskaper i akvarelltekniken och sin tydliga pedagogik. Han har även gett ut böckerna ”Akvarell: Lekfulla övningar – kreativa insikter” och ”Akvarell: Vattendansen och det intuitiva måleriet”.
Johan har haft flera separatutställningar runt om i Skåne. Man kan göra ett ateljébesök hos Johan på hörnet Sturegatan / Kungsgatan i Malmö. Du kan läsa mer om Johan Ramberg på hans hemsida.

Läs mer om Johan Ramberg

Kost och logi: fr. 5115 kr (helpension och del i dubbelrum)

Kurstid: Mån 25/7 kl.12.00 – Fre 29/7 kl.15.00

Material: Materiallista kommer tillsammans med välkomstbrev efter anmälan.