Biodling

Få en bred kunskap och allmän kännedom om möjligheterna inom biodling i Sverige med en yrkesbiodlare.

 

Bin har funnits sedan urminnes tider och vi har hämtat honung från deras bon. Honung är det som vi har upptäckt som gott och nyttigt. Märkligt nog finns allt i honungen som ett bi behöver för sin existens. Vi vet att honung är fantastiskt och att det finns så pass mycket byggstenar, allt, som biet behöver för att bygga sina celler och sitt liv.

Honung är gott och närande för oss inte bara som ett välsmakande livsmedel, vi har vetat dess kraft länge. Tänk att bin hämtar nektar från massor av olika blommor under flera sommardagar. Inte bara blommor utan även harts och honungsdagg och ibland fruktsafter.

Under kursen kommer du få en bred allmän kännedom om de förutsättningar som finns i Sverige för biodling.
Kursen innehåller både teoretiska inslag som praktiska med dagliga besök i bigården.

Efter kursen kan du sedan med din nyvunna kunskap i biodlingens värld planera för en möjlighet att vara fritids - eller yrkesbiodlare enligt den modell som beskrivs på kursen.
Kursledare: Anders Jacobsson

Anders Jacobson tidigare entreprenör i databranschen valde att trappa ner, och fundera lite. Bi och odling fångade hans intresse, vad är det för något som så många intresserar sig för?
Han fann snabbt dess fantastiska värld och utbildade sig på den 2-åriga kursen på ”Yrkeshögskolan för biodling”. Där fanns också det han sökte, en fördjupad erfarenhet och kunskap inom biodling i Sverige.

2010 började Anders med biodling och är sedan 2013 yrkesbiodlare med ett par hundra bisamhällen på Jordberga Gods på Söderslätt i Skåne.
Idag driver han där en 2-årig biskola för blivande biodlare.


Läs mer om Anders: http://andersbigardar.se/contacts/

Mer om kursen:
Under kursveckan får du låna skyddskläder för de praktiska momenten.
Tänk på att ha med dig ”kläder efter väder” då ni kommer vara mycket utomhus.
Ha också med dig en anteckningsbok för dina egna anteckningar.

Vill du förbereda dig inför kursen rekommenderar Anders Jakobsson boken
"Boken om biodling"  https://www.biodlarna.se/produkt-kategori/larobocker/

Kost och logi: fr. 4965 kr (helpension och del i dubbelrum) 

Kurstid: mån 19/7 kl.12.00 – fre 23/7 kl.15.00