Basal Kroppskännedom - Hur gör du när du rör dig?

Utforska din hållning, hur du rör dig och samspelet mellan kropp och själ – genom lugna övningar, meditation och reflektion. En metod för återhämtning och utveckling. På den här kursen behövs inga förkunskaper, välkommen precis som du är!


Livets händelser lämnar avtryck i kroppen – utan att vi alltid är medvetna om det.
Efter en stukad fot eller ett skadat knä börjar vi kanske gå annorlunda. Vid stress och prestationskrav kan axlarna dra sig uppåt och käkarna pressas ihop. Olika känslor påverkar vår andning och om vi känner oss nere kanske vi sjunker ihop lite i hållningen. Den här typen av förändringar kan vara tillfälliga. Men ibland blir de till nya vanemönster, med spända muskler, överbelastade leder, smärta och ytlig andning som följd.
Övningar i Basal Kroppskännedom (BK) handlar om att utforska, upptäcka och bli medveten om ditt rörelse-, hållnings- och andningsmönster – för att därigenom också vid behov kunna utveckla och förändra det.
Basal Kroppskännedom kan vävas in i både vardagsaktiviteter, friskvård, idrott och rehab – och berör både kropp och själ. Syftet är att upptäcka och stärka inneboende resurser; att lära känna din kropp och dig själv. Och därigenom öka din förmåga till återhämtning och vila, samt skapa kraft och energi. 

Basal Kroppskännedom är en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk, vetenskapligt beprövad metod som funnits i Sverige sedan 1980-talet.
Kursinnehåll:
• Övningar i Basal Kroppskännedom (BK) i stående, sittande och liggande
o Hållning, andning, balans och inre stabilitet är i fokus.
• Meditation, där vi söker närvaro i kroppen och andningen
• Reflektion
• Grundläggande teorier i BK – utifrån önskemål från deltagarna, men t ex. om:
o Hur kroppen kan vara en resurs till ökad självkänsla, självmedkänsla (compassion) och närvaro i livet.
o Hur vår kropp reagerar på stress och hur kroppslig närvaro kan påverka och minska stressreaktioner.

Varmt välkommen!

AnnaSannumKarlsson

Kursledare: Anna Sannum Karlsson, leg. Fysioterapeut

Anna Sannum Karlsson är leg. Fysioterapeut och har arbetat med Basal Kroppskännedom (BK) inom hälso- och sjukvård i mer än 20 år. Genom åren har hon mött många människor som fått hjälp till ökad livskvalité genom att öva BK. Anna ingår i den nationella lärargruppen för Basal Kroppskännedom (IBK). Som lärare utbildar hon fysioterapeuter och ingår också i det internationella nätverket för Body Awareness (IABBAT).
Anna har stort engagemang för att sprida kunskap och erfarenheter om BK till en bredare målgrupp, även utanför hälso- och sjukvården, och erbjuder sedan en tid tillbaka friskvårdsgrupper.

Läs mer om Basal kroppskännedom:
www.ibk.nu
www.basalkroppskannedom.se

Kost och logi: fr. 4965 kr (helpension och del i dubbelrum) 

Kurstid: mån 5/6 kl.12.00 – fre 9/7 kl.15.00