First Aid Kit för Kreativa

Skapa ett ”första förband” av psykologiska metoder för att undvika stress, uppskjutandebeteenden eller otillräcklighetskänslor. Återfinn glädjen och utforskandet i din kreativa vardag.

 

Upplever du att du gång på gång hindrar dig själv i ditt skapande? Eller innebär skapandet återkommande stress, oro och prestationskrav? Längtar du efter att göra saker med större självförtroende och fokus? First Aid Kit för kreativa är en kurs för dig som vill sluta stressa och återfinna glädjen och utforskandet i din kreativa vardag. Kursen passar alla som vill skapa något nytt: oavsett om du sjunger i den lokala kören, är konsertpianist, använder kreativitet som entreprenör eller drömmer om att börja skriva en bok men har svårt att komma till skott.

Kreativitet kan verka lätt, men är i själva verket beroende av en mängd psykologiska färdigheter för att fungera. Under First Aid Kit för Kreativa kommer du att utveckla ett ”första förband” av psykologiska metoder att ta till när kreativ stress, uppskjutandebeteenden eller otillräcklighetskänslor sätter in, för att bättre kunna fokusera på att skapa och njuta istället för att oroa dig.

Efter kursen kommer du att:

Ha koll på de "psykologiska naturlagar" som styr hur ditt medvetande och din kreativitet fungerar
Ha kunskap om de vanligaste psykologiska fällorna som skapar stress och hindrar din kreativitet
Ha tillgång till en verktygslåda att ta till för att hantera stress och blockeringar i skapandet
Ha gjort en egen analys av de vanligaste stressfällorna i din kreativa vardag, samt utvecklat strategier för att ta hand om dem på ett sätt som gör att din kreativitet kan flöda mer fritt
Tillsammans med andra ha utforskat de positiva värderingar som driver dig att vara kreativ, och få verktyg för att hitta tillbaka till dessa när du möter kreativa motgångar.
Kursen och dess innehåll handlar inte om att ta bort lidande eller att tänka positivt. Istället fokuserar vi på att lära oss hantera lidande och osäkerhet på ett sådant sätt att svårigheter kan ge oss kraft och glädje i skapandet, även i de situationer då det kan vara nödvändigt att lida eller kämpa.

 

 

 

Kursledare: Pär Säthil
Pär Säthil är psykolog, skribent och före detta musiker. Genom sin kombination av djupa kunskaper inom psykologi och erfarenheter från ett kreativt yrkesliv hjälper han deltagarna att förstå just deras unika utmaningar, för att sedan guida dem till större frihet i skapandet. Pär filosofi är att låta lekfullhet och allvar möta varandra i arbetet med att komma närmare de kreativa drömmar vi bär på.


Läs mer om Pär: http://www.parsathil.com/

 

Kost och logi: fr. 4865 kr (helpension och del i dubbelrum) 

Kurstid: mån 13/7 kl.12.00 – fre 17/7 kl.15.00