Biodling, en introduktion i biodlarens värld

Få en bred kunskap och allmän kännedom om möjligheterna inom biodling i Sverige med en yrkesbiodlare.

 

Bin har funnits sedan urminnes tider och vi har hämtat honung från deras bon.

Honung är det som vi har upptäckt som gott och nyttigt. Märkligt nog finns allt i honungen, som ett bi behöver för sin existens. Vi vet att honung är fantastiskt och att det finns så pass mycket byggstenar, allt, biet behöver för att bygga sina celler och sitt liv.

Honung är gott och närande för oss inte bara som ett välsmakande livsmedel, vi har vetat dess kraft länge. Tänka sig att bin hämtar nektar från massor av olika blommor, under flera sommardagar, ja inte bara blommor utan harts och honungsdagg, ibland fruktsafter.

Bin och bisamhällets nytta för oss och naturen är, fascinerande.

Du kommer få en bred allmän kännedom om de förutsättningar som finns i Sverige, för biodling.
Kursen innehåller både teoretiska inslag som praktiska med dagliga besök i bigården.

Efter kursen kan du sedan – med din nyvunna kunskap i biodlingens värld – planera för en möjlighet att vara fritids - eller yrkesbiodlare enligt den modell som beskrivs på kursen.

Välkommen att under en vecka inspireras och pröva din början i biodlarens värld!Kursledare: Anders Jacobsson

Läs mer om Anders: http://andersbigardar.se/contacts/

Mer om kursen:
Under kursveckan får du låna skyddskläder för de praktiska momenten.
Tänk på att ha med dig ”kläder efter väder” då ni kommer vara mycket utomhus.
Ha också med dig en anteckningsbok för dina egna anteckningar.

Vill du förbereda dig inför kursen rekommenderar Anders Jakobsson, kursledare, boken
Boken om biodling https://www.biodlarna.se/produkt-kategori/larobocker/

Kost och logi: fr. 4685 kr (helpension och del i dubbelrum) 

Kurstid: mån 29/7 kl.12.00 – fre 2/8 kl.15.00