Utveckla ditt skrivande genom samtida engelsk poesi/ Develop Your Writing through Contemporary English Language Poetry

Den här kursen utgår från din egen erfarenhet och bakgrund inom skrivande och bygger vidare på den genom studiet av spännande nutida verk inom engelsk poesi.

I en vänskaplig och konstruktiv miljö kommer du att ta dina verk i överraskande riktningar, få respons från andra, och (om du så önskar) få möjlighet att delta i en informell uppläsning i slutet av veckan.

Deltagare bör ha någon erfarenhet av kreativt skrivande, stor eller liten, inom någon genre samt vara bekväma med att läsa och prata engelska. Skrivandet kan ske på engelska eller svenska, men lärarrespons är endast tillgänglig på engelska. 

This course looks at your own experience and history of writing, and builds on it through the study of exciting recent work in English language poetry. In a friendly and constructive environment, students will take their work in surprising directions, get feedback from others, and for those that wish, give an informal reading at the end of the week.
Participants should have some creative writing experience, whether large or small, in any genre and be comfortable reading and talking in English. You can write in English or Swedish, but tutor feedback is only available in English.

GaleBurns
Kursledare: Gale Burns

Gale Burns prisbelönt engelsk poet som undervisar i kreativt skrivande vid Kingston universitet. Han har haft en plats på Hawthornden Castle Retreat for Writers och driver poesiserien Shuffle i London. Han är också en kvalificerad konsulent och undervisar genom strukturerat grupparbete. Han är vice ordförande i European Association of Creative Writing Programmes och var en av ledarna för deras första lärarutbildning.
www.galeburns.co.uk

Gale Burns is a prize-winning English poet, who teaches creative writing at Kingston University. He has been a Hawthornden Fellow and runs a poetry series in London called the Shuffle. He is also a qualified counsellor and teaches using structured group work. He is the Vice-President of the European Association of Creative Writing Programmes, and was one of the leaders of their first teacher training. www.galeburns.co.uk

Mer om Gale Burns: www.galeburns.co.uk

Mer om kursen: Undervisningsspråk engelska.

Kost och logi: fr. 4525 kr (helpension och del i dubbelrum) 

Kurstid: mån 30/7 kl.12.00 – fre 3/8 kl.15.00