Ditt liv i text 

Vilka berättelser bär du med dig? Vad händer med våra minnen och erfarenheter när de formas till text? Det här är en kurs för dig som vill sätta ord på sådant som du har upplevt och känt.

Under veckan jobbar vi med olika former av skrivövningar för att komma åt våra minnen och formulera dem i ord. Med hjälp av skrivandets hantverk får du möjlighet att utforska och utveckla din röst och ton.

Självbiografiskt skrivande kan ta många uttryck. Det kan ha formen av poesi, gestaltade texter i roman- och novellform eller essäer. Det kan klassas både som skönlitteratur och facklitteratur, men också vara texter för mer privata ändamål. Under veckan pratar vi om olika aspekter av att skriva om sitt liv och resonerar kring gränser mellan sanning och fiktion. Som ett led i att hitta och växa i ditt uttryckssätt får du prova olika ingångar till skrivandet och former av det. I en inspirerande och tillåtande miljö lär du av dig själv och andra. Här ges utrymme att utmana dig själv att prova sådant som du inte har gjort förut, samtidigt som du får utveckla den röst och stil du redan besitter.

Under kursen tar vi även upp frågor och utmaningar som just det självbiografiska skrivandet kan väcka. Vad är egentligen ett minne? Hur påverkar det oss själva och vår omgivning att skriva om våra liv? Hur hanterar vi det som vi inte minns? Vad är relevant och för vem?

Kursen vänder sig både till dig som är ny inför skrivandet som uttrycksform och för dig som har skrivit mycket förut. Målet är att lämna veckan med både uppslag och inspiration för fortsatt skrivande!

.

Kursledare: Karin Mellbourn

Karin Mellbourn är verksam skrivpedagog bosatt i Malmö. Hon har en magisterexamen i litterär gestaltning och leder sedan 2018 skrivarkurser med flertalet inriktningar och på olika nivåer på Folkuniversitetet. Håller även fristående kurser och workshops för exempelvis föreningar och folkhögskolor. Jobbar med individuell texthandledning där skribenter får stöd, vägledning och respons för att komma framåt i sitt skrivandet och med sina skrivprojekt. 

Läs mer om Karin: https://karinmellbourn.com/


Kost och logi: fr. 5365 kr (helpension och del i dubbelrum) 

Kurstid: mån 17/7 kl.12.00 – fre 21/7 kl.15.00


Material: Ta med papper och penna då många övningar skrivs för hand. Vill du även skriva på dator behöver du ta med en egen. Vi arbetar med egna texter som material och textexempel av olika författare som du får ut under veckans gång